• Halloween
     • Halloween

     • Deti našej školy už veľmi očakávali deň plný zábavy, ktorý vyvrcholil akciou Halloween. Každý žiak sa prezliekol do masky a triedy sa vyzdobili rôznymi strašidelnými ozdobami. Niektoré masky boli naozaj hrôzostrašné a naše deti sme v nich ani nespoznali. Nasledovala halloweenská diskotéka, kde si žiaci zasúťažili, zatancovali a dobre sa zabavili. Učitelia pre nich pripravili pečené jabĺčka so škoricou, pečené tekvice a výborný čaj. Deň prebehol rýchlo a zábavne.

    • Vyhodnotenie najkrajších tekvíc
     • Vyhodnotenie najkrajších tekvíc

     • Každoročne naša škola usporadúva súťaž o najkreatívnejšiu tekvicu. Tento rok predčil všetky naše očakávania, pretože talent našich rodičov a detí sa nezaprel. Všetky tekvice boli kreatívne, plné nápadov a veľmi ťažko bolo vybrať tú najkrajšiu. Učitelia ohodnotili snahu každého súťažiaceho a deťom rozdali veľa pekných a užitočných cien.

    • Divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou
     • Divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou

     • Do našej školy zavítalo divadlo Clipperton s predstavením Princezná so zlatou hviezdou. Klasickú rozprávku herci premenili na humornú, ale zároveň poučnú, ktorej porozumeli ako veľkí, tak aj malí. Dobre sme sa zabavili a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     • Keďže aj jeseň má svoje čaro a ponúka nám množstvo farebných odtieňov, rozhodli sme sa využiť tvorivosť našich žiakov a učiteľov. Spoločne sme vyzdobili triedy a chodby našej školy krásnymi jesennými dekoráciami a ozdobami.

    • Aktivity spojené s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti
     • Aktivity spojené s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti

     • 24. október 2016 je Medzinárodným dňom školských knižníc. MŠVV a Š SR vyhlásilo školský rok 2016/17 za Rok čitateľskej gramotnosti. V tento deň sme sa zapojili do realizovania aktivít "Čítame spolu". V nižších ročníkoch pani učiteľky prečítali deťom rozprávky a zároveň kládli otázky na porozumenie. Potom si spoločne zahrali scénky a maľovali obrázky k danej téme. Vo vyšších ročníkoch učitelia pripravili pre žiakov pracovné listy na čítanie s porozumením. Deti spoločne nahlas čítali, potom vypracovávali otázky na čitateľskú gramotnosť. Pedagógovia im vysvetľovali slová, ktorým nerozumeli a snažili sa ich viesť k logickému zmýšľaniu.

    • Súťaž o najkrajšiu záložku
     • Súťaž o najkrajšiu záložku

     • Naša škola sa už po siedmykrát zapojila do celoslovenského projektu "Záložka spája školy". Žiaci opäť ukázali svoju kreativitu a šikovnosť a znova vyrobili prekrásne záložky do kníh. Tie najkrajšie boli odmenené vecnými cenami a poslali sme ich do Základnej školy do Plešivca, aby aj žiaci tejto základnej školy videli, aké máme šikovné deti. Táto škola nám bola pridelená v rámci celoslovenského projektu. Veríme, že aj takouto formou pritiahneme deti, ale aj rodičov k čítaniu, veď nie nadarmo sa vraví, že kniha je najlepším priateľom človeka.

    • Prednáška o plazoch
     • Prednáška o plazoch

     • Druhý septembrový týždeň k nám zavítali odborníci s prednáškou o plazoch. Táto prednáška spojená s ukážkami plazov - hadov, korytnačiek, leguánov, krokodílov, ale aj rôznych druhov pavúkov nás naučila pozerať sa na tieto tvory úplne inými očami.Naučili sme sa, ako sa o ne starať, čo im dať jesť, čo majú rady a čoho sa radšej vyvarovať.  Deti si ich mohli pozrieť z blízka a aj sa s nimi odfotografovať. Bola to poučná a názorná pomôcka pri výuke prírodovedných predmetov.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • V júni bolo slávnostne odovzdané do užívania ZŠ s MŠ Dubník nové dopravné ihrisko, ktoré má slúžiť deťom materskej školy a deťom prvého stupňa záklanej školy. Keďže naše deti chodia do školy buď ako chodci, alebo ako cyklisti, doprava je neodmysliteľnou súčasťou ich života. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, je aj veľa záporných stránok. Jednou z nich sú dopravné nehody. Naša škola sa snaží o to, aby sa dopravná výchova stala súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov. Práve preto sme v septembri realizovali dopravnú výchovu na našom novom dopravnom ihrisku.

    • Slávnostné otvorenie šk.roka 2016/2017
     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2016/2017

     • 5. septembra 2016 sa po letných prázdninách opäť otvorila brána našej školy. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci aj rodičia si spoločne vypočuli príhovory pani riaditeľky PaedDr. Daniely Gyuríkovej a pána starostu Ing. Jozefa Ostrodického, ktorí slávnostne otvorilli nový školský rok 2016/217 a popriali všetkým žiakom veľa energie a chuti do učenia a pedagógom veľa trpezlivosti. Najväčšia pozornosť sa venovala našim prvákom, ktorí dostali darčeky. Žiaci prvého stupňa zarecitovali básne a triedni učitelia vzali svoje deti do vyzdobených tried a uskutočnili prvú triednickú hodinu.

    • Deň detí- výlet v Bíni a Salke
     • Deň detí- výlet v Bíni a Salke

     • Do galérie Deň detí- výlet v Bíni a Salke boli pridané fotografie.

      Dňa 3.6.2016, v piatok ráno sme nastúpili do troch autobusov, ktoré nás odviezli na celodenný výlet. Náš výlet, ktorý bol darčekom na Deň detí sa začalv Bíni, v kostole Panny Márie, kde nás čakal náš bývalý pán farár, ktorý nám porozprával o histórii vychýreného kostola a rotundy Dvanástich apoštolov. Kostol aj rotunda boli veľmi krásne a zaujímavé. Pán farár nám dal na cestu sladkosti, ktorým sme sa veľmi potešili. Rozlúčili sme sa,nasadli do autobusov a naša cesta viedla do Salky, na vidiecky dvor, kde sa nachádzalo múzeum. Múzeum pozostávalo z dvoch miestností, predizba s kuchynkou a veľká izba, v ktorej boli zriadené tvorivé dielne. Všetky miestnosti boli zariadené starým nábytkom a obsahovali predmety, ktoré používali miestni obyvatelia v minulosti v domácnosti a pri prácach na poli a s domácimi zvieratami: ošatenie, výšivky, hlinený riad, funkčné krosná, kolovrátky.

      Rozdelili sme sa do skupín, v ktorých  každá skupina mala svoju aktivitu.  Začali sme s hľadaním pokladu podľa mapy a indícií. Prešli sme celú dedinu a po splnení všetkých úloh sme našli poklad. Po zaujímavej ceste sme prišli vysilení a dobre nám padli výborné slaninové posúchy a slivkové koláče, ktoré nám v peci upiekli tety. Celý deň sme mali možnosť napiť sa zdravej limonády z bazy a citrónu. Potom sme sa presúvali na jednotlivé stanovištia v dome aj pod altánkom. Mohli sme si vyrobiť vlastné kožené kľúčenky, kvety  zo slamy, náramky z nití a stromčeky šťastia z korálkov. Niektorí sme sa odvážili vyskúšať aj starodávne krosná, na ktorých  sme si sami vyrobili koberce, ktoré nám skrášlia školu. Páčilo sa nám, že sme sa mohli aj hrať, vyskúšať bubny, hladkať psíkov a rozprávať sa s tetami o živote v ich dedine. Obyvatelia dediny nás pochválili a pýtali sa odkiaľ  sme, lebo nie všetci návštevníci dediny sa vedia pozdraviť ako my.

      Deň bol super, vyšlo nám aj počasie a preto sme sa vrátili spokojní, oddýchnutí s novými zážitkami a skúsenosťami.