Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Jazyková učebňa JU Rozvrh
  Multimediálna učebňa MU Rozvrh
  Relaxačná miestnosť RM Rozvrh
  Školská knižnica Rozvrh
  Učebňa biológie, chémie a fyziky UBChF Rozvrh
  Učebňa informatiky UI Rozvrh
  Učebňa techniky UT Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1249 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.01.2021