Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka boli pridané fotografie.

 • Usmernenie k hodnoteniu žiakov

  Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po odporučení členmi pedagogickej rady

  oznamujeme žiakom a rodičom

  spôsob záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých predmetov a ročníkov školy:

  1. ročník - žiaci dostanú prílohu k vysvedčeniu so slovným hodnotením

  2. - 4. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, pracovné vyučovanie - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

  2. - 4. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou

  5. - 9. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, technická výchova, mediálna výchova, regionálna výchova - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

  5. - 9. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou.

  Vyššie uvedené hodnotenie je platné aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávanými formou školskej integrácie.

  V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v prvom polroku dostali známku nedostatnočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, musia absolvovať komisionálne škúšky najneskôr do 31.08.2020. O termíne budú včas upovedomení.

  V čase mimoriadnej situácie  je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. Preto prosíme žiakov, aby sa naďalej aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.

   

 • Oznamy
  6. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška

  Do galérie Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok dňa 27. 2. 2020 bol v našej škole výnimočný deň. Nestáva sa totiž často, aby k nám zavítal odborník od počasia. Tomáš Ralbovský k nám prišiel z Bratislavy a prostredníctvom zaujímavej prednášky nás oboznámil, ako sa predpovedá počasie, ako sa chrániť pred vetrom a inými nepriazňami počasia,  ale hlavne pred búrkou. On je totiž aj lovec búrok. Ukázal nám, ako fotí búrky tak, aby bol chránený a aby sa mu nič nestalo. Bola to naozaj zaujímavá prednáška a my sa tešíme, že sme sa opäť naučili niečo nové.

 • Vianočná akadémia

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v škole

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Snehulienka - Divadlo bez opony

  Do galérie Snehulienka - Divadlo bez opony boli pridané fotografie.

 • Halloween, vyhodnotenie záložiek a šarkanov

  Do galérie Halloween, vyhodnotenie záložiek a šarkanov boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

 • Letný školský tábor

  Do galérie Letný školský tábor boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Školský výlet - Trenčín

  Do galérie Školský výlet - Trenčín boli pridané fotografie.

 • Školský výlet - Trenčín

  Do galérie Školský výlet - Trenčín boli pridané fotografie.

 • Beseda so spisovateľkou - Gabriela Futová

  Do galérie Beseda so spisovateľkou - Gabriela Futová boli pridané fotografie.

 • Deň rodiny

  Do galérie Deň rodiny boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Deň matiek 2019

  Do galérie Deň matiek 2019 boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

strana: