• .

    • Riaditeľka školy             PaedDr. Daniela Gyuríková

      

     Zástupkyňa pre ZŠ       Ing. Kristína Pócsová

      

     Zástupkyňa pre MŠ     Kamila Trévaiová