• Do školy na bicykli
     • Do školy na bicykli

     • Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

      V rámci kampane " Do školy na bicykli " sme na našej ZŠ zorganizovali rôzne súťaže a vzdelávacie aktivity. Mladší i starší žiaci nám predviedli jazdu na bicykli, prekonávali rôzne prekážky. Bolo vidieť, že s bicyklom sú "zrastené" a radi využívajú tento dopravný prostriedok na prepravu do školy. Nebicyklujúcim spolužiakom predviedli ako sa správne, ale hlavne bezpečne jazdí na bicykli, aby svojou nerozvážnou jazdou neohrozili nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. Neskôr sme mali rôzne aktivity zamerané na uvedomenie si, že my sme zodpovední za našu prírodu a ovzdušie. Hľadali sme spôsoby alternatívnej dopravy- ako sa dá prísť do školy aj bez auta. Žiaci boli veľmi šikovní, všetky aktivity sa im páčili.

     • Hodnotenie školy v okrese Nové Zámky

     • Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov ZŠ a OG - okres Nové Zámky

       

      šk.r. 2014/2015

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      P.č.

      Názov školy

      Druh

      Obec

      Ulica

      ∑ bodov

      Poradie

       
       

      1.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Bánov

      ul. kpt. Nálepku 43

      61

      12.

       

      2.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Dedinka

      č. 142

      18

      38.

       

      3.

      ZŠ s MŠ Juraja Holčeka

      1-9. roč.

      Dolný Ohaj

      č. 302

      30

      30.

       

      4.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Dubník

      č. 93

      47

      17.

       

      5.

      ZŠ Adolfa Majthényiho s vjm

      1-9. roč.

      Dvory nad Žitavou

      Hlavné nám. 13

      46

      20.

       

      6.

      1-9. roč.

      Dvory nad Žitavou

      Hlavné nám. 14

      34

      24.

       

      7.

      1-9. roč.

      Gbelce

      Stampayho 928/76

      46

      20.

       

      8.

      ZŠ Jánosa Stampayho s vjm

      1-9. roč.

      Gbelce

      Stampayho 929/80

      30

      30.

       

      9.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Hul

      č. 429

      26

      34.

       

      10.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Jasová

      Školská 7

      20

      37.

       

      11.

      ZŠ  Sándora Petőfiho s vjm

      1-9. roč.

      Kamenín

      č. 494

      8

      43.

       

      12.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Kolta

      č. 245

      32

      27.

       

      13.

      ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

      1-9. roč.

      Komjatice

      Nám.Andreja Cabana 36

      91

      9.

       

      14.

      1-9. roč.

      Lipová

      č. 183

      25

      35.

       

      15.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Maňa

      Školská 1

      31

      28.

       

      16.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Michal n/Žitavou

      č. 276

      15

      40.

       

      17.

      1-9. roč.

      Mojzesovo

      č. 505

      30

      30.

       

      18.

      ZŠ Jánosa Endrődyho - Alapiskola

      1-9. roč.

      Mužla

      č. 491

      31

      28.

       

      19.

      Katolícka SŠ Antona Bernoláka

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      Andovská 4

      44

      22.

       

      20.

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      Devínska 12

      203

      1.

       

      21.

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      G. Bethlena 41

      83

      10.

       

      22.

      ZŠ Gergelya Czuczora s vjm

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      G. Czuczora 10

      95

      8.

       

      23.

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      Hradná 22

      134

      4.

       

      24.

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      Mostná 3

      105

      7.

       

      25.

      1-9. roč.

      Nové Zámky

      Nábrežná 95

      169

      3.

       

      26.

      ZUŠ

       

      Nové Zámky

      SNP 5

       

       

       

      27.

      ZŠ s MŠ Karola Strmeňa

      1-9. roč.

      Palárikovo

      Komenského 8

      48

      16.

       

      28.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Pozba

      Hlavná 1

       

       

       

      29.

      ZŠ s MŠ s vjm

      1-9. roč.

      Salka

      č. 428

      2

      50.

       

      30.

      1-9. roč.

      Semerovo

      č. 110

      34

      24.

       

      31.

      ZŠ s vjm

      1-9. roč.

      Strekov

      Blatná 876

      41

      23.

       

      32.

      1-9. roč.

      Štúrovo

      Adyho 6

      59

      15.

       

      33.

      ZŠ Endre Adyho s vjm

      1-9. roč.

      Štúrovo

      Adyho 9

      131

      6.

       

      34.

      ZUŠ Ferenca Liszta

       

      Štúrovo

      Komenského 2

       

       

       

      35.

      1-9. roč.

      Šurany

      Bernolákova 35

      55

      15.

       

      36.

      ZUŠ Tibora Sládkoviča

       

      Šurany

      Nám. Hrdinov 10

      1

      51.

       

      37.

      CZŠ Žofie Bosniakovej

      1-9. roč.

      Šurany

      Nám. Hrdinov 6

      61

      12.

       

      38.

      1-9. roč.

      Šurany

      Ul. SNP 5

      134

      4.

       

      39.

      1-9. roč.

      Svodín

      č. 2

      10

      41.

       

      40.

      ZŠ Lajosa Csongrádyho s vjm

      1-9. roč.

      Svodín

      č. 1

      18

      38.

       

      41.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Trávnica

      č. 70

      27

      33.

       

      42.

      ZŠ Károlya Szemerényiho s vjm

      1-9. roč.

      Tvrdošovce

      Nová cesta 9

      47

      17.

       

      43.

      ZŠ J.A.Komenského

      1-9. roč.

      Tvrdošovce

      Nová cesta 9

      64

      11.

       

      44.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Úľany nad Žitavou

      Hlavná 199

      25

      35.

       

      45.

      ZŠ s MŠ

      1-9. roč.

      Veľké Lovce

      č. 59

      33

      26.

       

      46.

      ZŠ s MŠ s vjs a vjm

      1-9. roč.

      Veľký Kýr

      Školská 7

      47

      17.

       

      47.

      1-9. roč.

      Zemné

      Školská 846

      8

      43.

       

      48.

      ZŠ Anyosa Jedlika s vjm

      1-9. roč.

      Zemné

      Školská 845

      3

      49.

       

      49.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Bešeňov

      č. 628

      4

      45.

       

      50.

      1-4. roč.

      Bešeňov

      č. 628

      4

      45.

       

      51.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Bíňa

      Hlavná 59

       

       

       

      52.

      ZŠ s MŠ s vjm

      1-4. roč.

      Bruty

      č. 162

       

       

       

      53.

      ZŠ s MŠ

      1-4. roč.

      Jatov

      č. 189

       

       

       

      54.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Nána

      Školská  39

       

       

       

      55.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Nová Vieska

      č. 31

      1

      51.

       

      56.

      1-4. roč.

      Podhájska

      č. 460/2

      10

      41.

       

      57.

      1-4. roč.

      Radava

      č. 440

      4

      45.

       

      58.

      ZŠ s vjm

      1-4. roč.

      Rúbaň

      č. 28

      1

      51.

       

      59.

      ZŠ s MŠ

      1-4. roč.

      Rastislavice

      č. 186

      4

      45.

       

      60.

      Gymnázium

      Gymn.

      Nové Zámky 

      M.R.Štefánika 61

      198

      2.

       

       

    • Noc v škole
     • Noc v škole

     • Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

      Štvrtok 23. 4. bol celkom obyčajný deň. A predsa niečím iný. Žiaci sa po vyučovaní pobrali domov, ale do školy začali znova prichádzať pred 18 hodinou. „Vyzbrojení“ spacákmi, nafukovačkami, dekami a plnými taškami jedla sa vybrali do svojich tried, kde sa zložili – a začala sa akcia s názvom Noc v škole. Učitelia si pripravili rôzne súťaže a hry, kde sa deti dosýtosti vybláznili. Zahrali divadielko, zaspievali v karaoke šou, zacvičili si aerobic, hľadali poklad, dostali chutnú večeru a čaj a nakoniec sa vytancovali na diskotéke, ktorá trvala do polnoci.  Detičkám z I. stupňa triedni učitelia prečítali rozprávku na dobrú noc a ani ich nestihli dočítať, „krpci“ zaspali. Väčšie deti na spánok ani len nepomysleli, hrali rôzne hry, pozerali filmy, alebo si rozprávali strašidelné príbehy...Noc ubehla rýchlo, po rannej hygiene dostali žiaci raňajky a potom riešili rôzne doplňovačky a kvízy ku Dňu Zeme. Akcia dopadla výborne a ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Daniele Gyuríkovej, že nám každý rok vyjde v ústrety a povolí „Noc v škole.“ Takéto akcie vedú nielen k utužovaniu pedagogického kolektívu, ale aj žiakov s učiteľmi i žiakov navzájom. Tešíme sa opäť o rok!

    • Exkurzia- OBORA
     • Exkurzia- OBORA

     • Do galérie Exkurzia- OBORA boli pridané fotografie.

       V stredu dňa 22. 4. 2015 sa žiaci zo Základnej školy v Dubníku v rámci Dňa Zeme zúčastnili milej akcie.  O ôsmej hodine zastal pred školou autobus a žiakov druhého stupňa spolu s učiteľmi odviezol do Obory pri Pribete, ktorej majiteľom je pán Záhumenský. Tento krásny areál má skoro 100 ha, je oplotený a tvoria ho malé lesíky a lúky, kde majú zvieratá voľný výbeh. Chovajú sa tam hlavne jelene a srnky, o ktoré sa s veľkou láskou starajú chovatelia. Žiaci mali krásnu exkurziu, videli stáda jeleňov, srniek, ktoré by inak nemali možnosť vidieť.  Akcia trvala celé dopoludnie. Deti boli unavené, ale šťastné, veď boli na čerstvom vzduchu. K obedu dostali výborný kotlíkový guláš, malinovku a sladkú odmenu v podobe gumových cukríkov. Touto cestou ďakujeme pánovi Záhumenskému i jeho zamestnancom, že nám umožnili do tohto prekrásneho areálu prístup a mohli sme tak vidieť nádherné zvieratá zblízka.

    • Vyčistime si Slovensko
     • Vyčistime si Slovensko

     • Dňa 10.4.2015 sme sa zapojili do akcie:" Vyčistime si Slovensko", ktorú každoročne organizuje Ministerstvo životného prostredia. Touto cestou sme aj my chceli pomôcť našej obci, aby sa na jar stala krajšou a čistejšou. Všetky naše deti spolu s učiteľmi usilovne pracovali s veľkým elánom. Nazbierali sme plné vrecia odpadkov. Po ukončení sme boli všetci unavení, ale veľmi spokojní s výsledkom.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Počas Dňa narcisov sa nám podarilo vyzbierať 290 eur. Veľmi sa tešíme, že aj my sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli,  zo srdca ďakujeme!

     • Mail od tímu Hevi tour

     • Dňa 15.3.2015 sme obdržali nasledovný mail, ktorému sme sa veľmi potešili. Chceli by sme sa podeliť s každým, komu záleží na našej škole.

       

      Vážená pani riaditeľka,

      chcela by som sa Vám aj v mene mojich kolegov – Daniela Heviera a tímu HEVI TOUR – poďakovať za skvelé privítanie na Vašej škole a príjemne strávený čas v kruhu „Vašich“ detí aj Vašich kolegov. Verím, že spoločne strávený čas s takou významnou spisovateľskou osobnosťou, akou Daniel Hevier bezpochyby je, zanechal vo Vašich žiakoch dojem, ktorý v ich mysliach ešte dlho pretrvá a prispeje k ich láske k čítaniu a ku knihám vôbec.

      A na záver jeden osobný postreh: keďže pochádzam z rovnakého kraja (len o kúsok južnejšie), poznám na vlastnej koži radosti i strasti školy na zmiešanom národnostnom území. S veľkým potešením som Vás počúvala, ako pristupujete k svojim žiakom z rôznych národnostných i sociálnych prostredí, ako riešite otázky  súvisiace so štátnym jazykom a niekedy som mala pocit, akoby som počúvala sama seba. Musím Vám povedať, že na Vašej škole bolo cítiť, že k deťom pristupujete múdro, s rozvahou i s láskou. Tak nech Vám to čo najdlhšie vydrží!

       S úctou

       PhDr.  Magdaléna Fazekašová

      Vydavateľka

      TRIO Publishing, s. r. o.

    • Hevi Tour 60
     • Hevi Tour 60

     • Do galérie Hevi Tour 60 boli pridané fotografie.

      Dňa 11. 3. 2015 sa v našej základnej škole uskutočnila výnimočná udalosť. V rámci svojho turné po Slovensku prijal naše pozvanie významný slovenský spisovateľ, textár a prekladateľ Daniel Hevier. Oboznámil nás so svojou tvorbou a svojím životom, ktorý bol veľmi zaujímavý a bohatý. S trpezlivosťou odpovedal na zvedavé otázky detí, zaspieval a "zarepoval" pieseň zo svojej najnovšej knižky pre deti. Zároveň nám svoju novú knihu Svet zachránia rozprávky predstavil, porozprával nám, ako vznikla, čím sa pri nej inšpiroval a zaujímavosťou bolo, že ju aj sám ilustroval. Deťom sa moderná rozprávková knižka veľmi páčila a väčšina detí si ju aj kúpila s venovaním od autora.

      Všetci sme boli nadšení bezprostrednosťou a skromnosťou tejto významnej osobnosti.Počas turné spisovateľ vyhlásil súťaž pre talenty na miestnych školách s názvom „Fantázia na baterky“. Zámerom je zapojiť deti do tvorivých aktivít a najlepšie práce v 1. polroku 2016 vydať knižne. Na podujatí spolupracujú spoločnosti NATUR-PACK a SEWA, ktoré sa venujú ekologickej recyklácii batérií. Preto aj symbolickým vstupným bola minimálne jedna použitá batéria, za ktorú deti dostali náučnú kartónovú skladačku určenú za zber použitých batérií, tzv. B-box. Aj naša škola sa zapojí do tejto súťaže.

      Na konci besedy sme sa s touto známou osobnosťou všetci odfotili a získali tak pamiatku na toto pekné podujatie.

      Daniel Hevier, ktorý sa v roku 2015 dožíva životného jubilea 60 rokov, je autorom 60 kníh pre deti a mládež.