• Maľovka chodby
     • Maľovka chodby

     • Napriek tomu, že si deti užívajú posledné dni prázdnin, v škole už usilovne chystáme začiatok nového školského roka. V septembri Vás čaká veľa milých prekvapení, jednou z nich je aj vymaľovaná chodba. smiley

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

      V piatok dňa 11. 4. 2014 sa tak ako každý piatok skončilo vyučovanie o 12. 25 hod. Žiaci odišli domov a tešili sa na víkend. Ale predsa len bol tento piatok iný, než tie ostatné. Učitelia sa nepobrali do svojich domovov, ale zostali v škole, aby pre deti pripravili rôzne úlohy. O 18.00 hod. sa totiž žiaci vrátili späť do školy, aby tak ako vlani prežili noc mimo svojich detských izieb – čakala ich Noc s Andersenom. Pri tejto príležitosti sa čítali knihy od tohto dánskeho rozprávkara tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Po skončení „reťazového“ čítania sa deti po jednotlivých triedach vybrali hľadať poklad, ktorý strážila zlá ježibaba. Niektoré sa jej veru riadne naľakali. Svoje herecké umenie si mohli vyskúšať žiaci druhého stupňa, ktorí hrali deťom prvého stupňa scénky z rozprávok a malí žiaci museli uhádnuť, o akú rozprávku ide. Boli veľmi šikovní a všetkých 12 rozprávok sa im podarilo uhádnuť. Po týchto aktivitách nasledovala večera a po nej sladkosť v podobe šišiek, ktoré pre nás urobila pani Žaneta Csutorová. Šišky boli ozaj vynikajúce a za to jej patrí naša veľká vďaka. Všetky deti sa najviac tešili na diskotéku, ktorá trvala do neskorých nočných hodín, a pri ktorej sa riadne vyšantili. V sobotu sme sa pobrali domov unavení, ale šťastní, že sa všetko podarilo tak, ako sme si to predstavovali. Veríme, že táto pekná tradícia bude mať pokračovanie i v budúcnosti.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     •  

      Počas Dňa narcisov sa nám podarilo vyzbierať 288,82 eur. Veľmi sa tešíme, že aj my sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli,  zo srdca ďakujeme!

    • Akcia: "Vyčistime si Slovensko"
     • Akcia: "Vyčistime si Slovensko"

     • Do galérie Akcia: "Vyčistime si Slovensko" boli pridané fotografie.

      Dňa 4.4.2014 sme sa zapojili do akcie:" Vyčistime si Slovensko", ktorú každoročne organizuje Ministerstvo životného prostredia. Touto cestou sme aj my chceli pomôcť našej obci, aby sa na jar stala krajšou a čistejšou. Všetky naše deti spolu s učiteľmi usilovne pracovali s veľkým elánom. Nazbierali sme plné vrecia odpadkov. Po ukončení sme boli všetci unavení, ale veľmi spokojní s výsledkom.

    • Maškarný ples
     • Maškarný ples

     • Do galérie Maškarný ples boli pridané fotografie.

      Dňa 21.2.2014 sa na škole uskutočnil Maškarný ples. Do školy prišli aj rodičia a starí rodičia, aby si pozreli masky od výmyslu sveta. Po chodbe sa prechádzali lienky, šašovia, čarodejnice, kostry a rôzne rozprávkové bytosti. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri výbere najkrajších masiek. Rozdalo sa 20 cien pre najkrajšie masky, ale každá jedna maska dostala za snahu malú pozornosť. Nálada bola vynikajúca. O hudbu sa postarali žiaci našej školy. Pani učiteľky a páni učitelia pripravili aj rôzne súťaže, na ktorých  sa žiaci veľmi dobre zabavili. Sme radi, že sa nám tento deň vydaril.smiley

    • Valentínske tvorivé dielne
     • Valentínske tvorivé dielne

     • Dňa 14.2.2014 sme si uctili sviatok Svätého Valentína heart tvorivými dielňami, kde žiaci vytvárali darčeky pre svojich najbližších a priateľov. Deti nezabudli ani na svojich učiteľov. Prekvapili ich peknými Valentínkami. Už dlhú  tradíciu má na našej škole súťaž medzi triedami o najväčší počet červeného oblečenia. Ešte stále sa teší veľkej obľube. Na prvom stupni vyhrali naši malí prváčikovia a na druhom stupni boli najlepší žiaci ôsmeho ročníka. Výhercovia boli odmenení sladkou Valentíkou.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila Hvezdáreň Hurbanovo. Do súťaže sme zaslali veľa krásnych žiackych prác, veď posúďte sami.

    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

     • Dňa 5.2.2014 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka na školský rok 2014/2015. Zápis bol pod vedením pani učiteľky Mgr. Gabriely Pálinkášovej  a  pána učiteľa Mgr. Ladislava Barthu, ktorý bude triednym učiteľom našich budúcich prváčikov. Do prvého ročníka sa zapísalo 16 detí, ktoré boli veľmi šikovné, počítali, kreslili, opisovali zvieratká a vedeli pekne porozprávať o sebe a o svojej rodine. Veľmi sa tešíme, že sa stanú žiakmi našej školy! smiley

    • Divadelné predstavenie " Čert a Káča"
     • Divadelné predstavenie " Čert a Káča"

     • Dňa 5.2.2014 sa uskutočnilo divadelné predstavenie " Čert a Káča". Modernou formou nám predstavili klasickú moravskú rozprávku.  Stretol sa v nej  ženský rozum, ktorý prekabátil aj zlého čertadevil. Moderná rozprávka zaujala na naše milé prekvapenie nielen škôlkárov a malých žiakov, ale aj našich najstarších. Všetci sme sa dobre zasmiali a zabavili.

      Čert pohrozil, že neposlušné deti vezme so sebou do pekla, ale našťastie nemal koho, pretože všetky deti boli poslušné.

      Tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenie!laugh

    • Víťaz súťaže v maľovaní ovocia
     • Víťaz súťaže v maľovaní ovocia

     • Už dva roky spolupracuje naša škola s pánom inžinierom Fialom v projekte  " Školské ovocie", kde deti dostávajú čerstvé ovocie a ovocné šťavy. Spolupráca bola vždy dobrá a možno práve preto pán inžinier vyhlásil výtvarnú súťaž na tému Ovocie.

      Aj my sme sa zapojili do súťaže, deti maľovali, kreslili, robili koláže. Víťazom z našej školy sa stal žiak štvrtého ročníka Robko Slivoník. Vyhral Encyklopédiu a dve fľaše zdravej ovocnej šťavy. Robkovi blahoželáme.