• Deň detí- Galanta- Ranč na Striebornom jazere
     • Deň detí- Galanta- Ranč na Striebornom jazere

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Deň detí- Galanta- Ranč na Striebornom jazere.

      Dňa 31. 5. 2013 v piatok sa pri príležitosti Dňa detí zúčastnili žiaci našej školy spolu s učiteľmi výletu. Miestom ich celodenného pobytu sa stal Ranč na Striebornom jazere pri Galante. Usporiadatelia pripravili pre deti bohatý program, ktorý sa odohrával na rôznych stanovištiach. Ako prvé nás čakalo divadelné predstavenie, kde si zahrali aj naši dvaja školáci - Katka Nagyová a Peter Pinke. Svoje úlohy prasiatok zvládli naozaj výborne, za čo sa im diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Po predstavení sme sa presunuli do areálu, v ktorom sa mohli deti dosýta vyskákať na nafukovacích hradoch a trampolínach, vyrobiť si z tvarovacích balónov rôzne zvieratká, vyskúšať si niektoré cirkusové kúsky s rôznym náradím a menšie deti si dali namaľovať na tvár pestré maľby. Svoju zručnosť sme si osvojili v tvorivých dielňach, kde sme si vyrábali z papiera rôzne čelenky, náramky a retiazky. Najväčšou atrakciou bola jazda na koči, kde sme sa všetci na chvíľu cítili ako princovia a princezné. Zlatým klincom celého programu sa stala jazda na koňoch, kde deti ukázali svoju odvahu a šikovnosť. Dobrú náladu nám nepokazilo ani premenlivé počasie. V príjemnej reštaurácii sme sa ohriali teplým čajom.

      Touto cestou sa chceme poďakovať našej pani riaditeľke PaedDr. Daniele Gyuríkovej, ktorá nám vybavila tento krásny deň! Ďakujeme!!!!

      PaedDr. Andrea Tóthová.

     • Biologická olympiáda

     • Aj tento školský rok sme sa zúčastnili obvodného kola biologickej olympiády v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentoval žiak 7. ročníka Viliam Vojtek, ktorého pripravovala p.zástupkyňa Ing. Kristína Pócsová. Vilko vyrobil poster o korytnačke nádhernej, ktorú doma chová. Projekt prezentoval pred komisiou a ostatnými účastníkmi olympiády. Svojími vedomosťami sa mu podarilo presvedčiť porotu a získal pre našu školu krásne víťazné 1.miesto. Sme nesmierne hrdí  na našich žiakov, ktorí reprezentujú školu na predmetových olympiádach.

      Vilko,

      srdečne blahoželáme! yes

       

    • Hodina regionálnej výchovy na prvom stupni
     • Hodina regionálnej výchovy na prvom stupni

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Hodina regionálnej výchovy na prvom stupni.

      V rámci regionálnej výchovy, kde sa žiaci učia o historických pamiatkach a zvykoch, deti prvého stupňa navštívili kaštieľ v susedstve našej školy. Pani Alžbeta Kiáczyová predstavila žiakom kaštieľ a veľmi zaujímavo hovorila o histórii a osobnostiach, ktoré žili alebo navštívili kaštieľ. Deti zaujali najmä voskové figuríny, ktoré pôsobili ako živé. Pekný bol aj starožitný nábytok, ktorý sa nachádza v jednotlivých izbách kaštieľa. Týmto bolo deťom ukázané, že aj v našom regióne sa nachádzajú historické a kultúrne pamiatky, ktoré sú pýchou našej obce.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4.2013 sme na našej škole privítali pána Ladislava Petroviča, pracovníka múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Pre žiakov pripravil pútavú prezentáciu o Zemi, rastlinách a živočíchoch, ktoré na nej žijú. Deti zaujali najmä environmentálne hry- poznávanie zvierat podľa zvukov, ktoré vydávajú; usporiadanie zvierat podľa vrstiev v lese a priraďovanie stromov do podnebných pásiem, v ktorých rastú. Všetci sme sa veľmi dobre cítili, utvrdili sme si naše poznatky a naučili aj veľa nového. Nakoniec sme sa za príjemne strávený čas poďakovali potleskom.

       

     • Vyčistime si Slovensko

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Vyčistime si Slovensko.
       
      Dňa 12.4.2013 sa naša škola zapojila do akcie " Vyčistime si Slovensko ", ktorú každoročne  organizuje Ministerstvo životného prostredia.  Touto cestou sme aj my chceli pomôcť našej  obci, aby sa na jar stala krajšou a  čistejšou. Všetky naše deti spolu s učiteľmi usilovne pracovali v dobrej nálade, s pozitívnym prístupom a chuťou do práce. Nazbierali sme sedemnásť plných vriec odpadu. Po ukončení našej brigády sme boli všetci unavení, ale spokojní s výsledkom vykonanej práce.smiley

     • Deň narcisov 12.04.2013

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Deň narcisov 12.04.2013.
      13.04.2013 12:11
       
      Dňa 12.4. 2013 sa naša škola zapojila do akcie oragnizovanej Ligou proti rakovine " Deň narcisov".
                                         Vyzbieralo sa 248 eur.  Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujeme.

     • Futbalový turnaj

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Futbalový turnaj.
       
      Dňa 5.apríla 2013 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj. Privítali k nám školské futbalové družstvá z Jasovej, Kolty a Semerova. Naši žiaci sa umiestnili na peknom treťom mieste. smiley

     • Prevencia proti drogám

     • Do galérie Prevencia proti drogám boli pridané fotografie.
      03.04.2013 10:59

      Aktivity v rámci protidrogovej prevencie

      Dňa 27.3.2013 sme zorganizovali akcie vyplývajúce z protidrogovej prevencie. Akciu sme začali rozhlasovou reláciou o drogách, podfarbenou pesničkami : Nikdy nezober drogu a Fajčenie škodí zdraviu. Po druhej vyučovacej hodine sa žiaci rozdelili na skupiny, na prvom stupni jednu skupinu tvorili prváci a tretiaci a druhú skupinu tvorili druháci a štvrtáci. Na druhom stupni  skupinu tvorili žiaci piatej, šiestej a siedmej triedy a druhú skupinu tvorili žiaci ôsmej a deviatej triedy. Žiaci si pozreli prezentáciu s protidrogovou tematikou, následne prebehla diskusia s deťmi k danej téme. Po ukončení diskusie sa žiaci premiestnili do tried, kde vypĺňali testy o drogách.  Každá trieda vytvorila plagát o zdravom a nezdravom životnom štýle. Žiaci druhého stupňa urobili na chodbe nástenku s protidrogovou tematikou. Každé dieťa odchádzalo domov s kartičkami " Moderné je nefajčiť" ,ktoré odovzdali doma rodičom- fajčiarom.

     • Veľkonočné aranžovanie

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Veľkonočné aranžovanie.
      26.03.2013 22:17

      Dňa 26.3.2013 sa v poobedňajších hodinách uskutočnilo veľkonočné aranžovanie, hoci počasie pripomínalo skôr príchod Vianoc ako Veľkej noci. Žiaci spolu s rodičmi, starými rodičmi a učiteľmi vyrábali veľkonočné dekorácie, ikebany, maľovali vajíčka a zdobili chodbu našej školy. Nálada bola dobrá, všetci sme sa príjemne cítili.

     • Noc s Andersenom

     • Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.
      22.03.2013 08:59

      Dňa 21.3.2013  na našej škole prebehla akcia pri príležitosti Mesiaca kník s názvom Noc s Andersenom. Takáto akcia sa v škole uskutočnila po prvýkrát. Bolo to  pre nás všetkých veľké dobrodružstvo, pretože sme strávili celú noc v škole. Deti prichádzali od 17.00 hod. vyzbrojené spacákmi, vankúšmi, dekami a obľúbenými plyšovými hračkami. Po privítaní pani riaditeľkou a úvodným fotografovaním sa deti rozdelili do skupín. Žiaci na prvom stupni čítali rozprávku od Hansa Christiana Andersena Cisárove nové šaty a následne kreslili návrhy šiat pre cisára. Žiaci na druhom stupni sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina v relaxačnej miestnosti čítala anglické rozprávky od Hansa Christiana Andersena : Škaredé káčatko a Princezná na hrášku. Druhá skupina v multimediálnej učebni čítala poviedky a následne odpovedala na otázky týkajúce sa textov. Za správne odpovede boli odmenení sladosťami. Po skončení sa skupiny vymenili. Po týchto aktivitách sme mali večeru, ktorú nám zasponzorovala a langoše pripravila Vináreň pod Gaštanom, za čo im patrí naša veľká vďaka. K tomu nám nechýbal výborný ovocný čaj. Po výdatnej večeri nasledovala krátka diskotéka a po nej pokračovali zábavné aktivity. Starší žiaci sa rozdelili do menších skupín a ťahali lístočky s názvami Andersenových rozprávok a na spôsob activity museli zahrať pantomímou danú rozprávku. Úlohou menších detí bolo uhádnuť, o akú rozprávku ide. Pri tejto aktivite sme sa dosýtosti zasmiali a dobre sa zabavili.  Takto príjemne naladení si žiaci prvého stupňa pozreli v multimediálnej učebni rozprávku Palculienka. Po jej ukončení sa presunuli do triedy, kde riešili kvízové otázky týkajúce sa rozprávky. Najväčším zážitkom pre všetky deti bolo hľadanie ukrytého pokladu, ktorý hľadali pomocou indícií. Postupovali po skupinkách z horného poschodia až do priestorov šatne, kde ich okrem ukrytého pokladu čakalo strašidlo. Po tejto aktivite sme sa uložili do perfektne pripravených provizórnych postielok. Prežili sme noc plnú zážitkov, zábavy, čítania, na ktorú nezabudneme.

     • Zápis do materskej školy

     • Dňa 5.3.2013 sa konal  zápis do materskej školy. Rodičia si spolu s deťmi pozreli priestory materskej školy, spolu sa zahrali, kreslili a spoznávali život v materskej škole. Veríme, že sa budú cítiť u nás veľmi dobre a tešíme sa na september.

     • Rekonštrukcia učebne

     • Jarné prázdniny… Čas, kedy deti oddychujú, užívajú si a na školu ani len nepomyslia. Napriek tomu sa v škole pracuje i v tieto dni. Pustili sme sa  do rekonštrukcie bývalého kabinetu Prírodopisu, Fyziky a Chémie.  Vypratali  sme  miestnosť, ktorá roky slúžila  ako sklad rôzneho materiálu. Učebňa sa rozdelila na dve menšie – jedna bude slúžiť ako jazyková učebňa  a druhá bude slúžiť na výuku fyziky, chémie a biológie. Miestnosti sa  predelili sadrokartónom, ktorých časť zasponzorovala rodina Hégerová.  Touto cestou im srdečne ďakujeme. V miestnosti jazykovej učebne sa  natiahlo nové linoleum a celá miestnosť sa obliekla do nového náteru. Objednali sa nové stoly a stoličky spolu so zariadením. Chceli by sme sa poďakovať  aj pánovi starostovi Ing. Jozefovi Ostrodickému., ktorý zabezpečil prepravu  zakúpeného materiálu.

      Spoločne sa tešíme na deň, kedy sa táto miestnosť začne plne využívať a prinesie žiakom nové sprestrenie vo výuke. smiley

       

     • Projektové vyučovanie na hodine geografie v 5.ročníku

     • Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Projektové vyučovanie na hodine geografie v 5.ročníku.
      01.03.2013 09:45
       

      Naša škola kráča s dobou!

                   Moderné technológie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na našich školách a my sme veľmi radi, že jedna z takýchto vymožeností – interaktívna tabuľa, sa nachádza aj v našej škole. Učitelia ju využívajú pre zatraktívnenie výuky a možnosti názorne ukázať žiakom vysvetľované učivo. Deťom sa samozrejme takáto výuka páči. Je to obrovská zmena oproti klasickému vyučovaniu, čo možno vidieť i na fotografiách žiakov piateho ročníka. Žiaci sa sami stávajú učiteľmi a navzájom si prezentujú pripravované projekty, v tomto prípade učivo z Geografie: Sopky. A že nemáme iba šikovných žiakov, ale aj ich rodičov, nám potvrdila Jennifer Tóthová, ktorej otecko doma zhotovil nádhernú maketu sopky, z ktorej dokonca tiekla láva!

                  Pevne veríme, že časom budeme mať v každej triede takúto interaktívnu tabuľu a tým uľahčíme a zatraktívnime vyučovanie na každej jednej vyučovacej hodine.

                 

     • Valentínske tvorivé dielne

     • V dňoch 12.2. a 15.2.2013 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Dubník zúčastnili  valentínskych tvorivých dielní v Galérii umenia v Nových Zámkoch. Deti mali možnosť vytvoriť si z rôznych druhov materiálov valentínske srdiečka a ozdoby. Súčasťou akcie bola aj prehliadka obrazov v galérii. Nálada bola vynikajúca, deti sa tešili zo svojich výtvorov. Touto cestou chceme pochváliť žiakov našej školy nielen za ich zručnosť, ale aj za vzorné správanie. Sme radi, že sa nám aj táto akcia vydarila a tešíme sa na ďalšiu.