• Zloženie metodických orgánov na škole.

    •  

      

      

     Metodické združenie

      

     Vedúca

     Mgr. Klaudia Ešeková

      

     Členovia

     Mgr. Ladislav Bartha

      

     Mgr. Andrea Kováčová

     Mgr. Silvia Majerčíková

      

     Kamila Trévaiová

      

     Zuzana Mitalová

      

     Alexandra Amblacká

     Erika Baloghová

      

     Anna Jankovičová

     Mgr. Karin Nyári

      


      

      

     Predmetová komisia spoločensko vedných predmetov

      

     Vedúca

     PaedDr. Andrea Tóthová

     Členovia

     PaedDr. Daniela Gyuríková

      

     Mgr. Eliška Stugelová

      

     Mgr. Andrea Véghová

     Mgr. Soňa Samuelová

      

      

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov

      

     Vedúci

     Mgr. Petra Horňáková

     Členovia

     Ing. Kristína Pócsová

      

     Vojtech Sládeček

      

     Mgr. Silvia Majerčíková

     Mgr. Andrea Véghová