Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Zloženie metodických

Zloženie metodických orgánov na škole.

 

 

 

Metodické združenie

 

Vedúca

Mgr. Klaudia Ešeková

 

Členovia

Mgr. Ladislav Bartha

 

Mgr. Andrea Kováčová

Mgr. Silvia Majerčíková

 

Kamila Trévaiová

 

Zuzana Mitalová

 

Ing. Katarína Ostrodická

 

Anna Jankovičová

Mgr. Karin Nyári

 


 

 

Predmetová komisia spoločensko vedných predmetov

 

Vedúca

PaedDr. Andrea Tóthová

Členovia

PaedDr. Daniela Gyuríková

 

Mgr. Eliška Stugelová

 

Mgr. Andrea Véghová

Mgr. Soňa Samuelová

 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

 

Vedúci

Mgr. Petra Horňáková

Členovia

Ing. Kristína Pócsová

 

Ing. Katarína Ostrodická

 

Mgr. Silvia Majerčíková

Mgr. Andrea Véghová