Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Asistent učiteľa

Asistenti učiteľa: Alexandra Amblacká

                            Erika Baloghová

                            Mgr. Judita Némethová

Úloha asistenta učiteľa:

Práca so žiakmi 

Asistent učiteľa pracuje so žiakmi  buď individuálnou formou, alebo priamo na hodinách.  Je žiakom radcom, pomocníkom a organizátorom v hľadaní efektívneho napredovania pri osvojovaní zručností a poznatkov. 
Uľahčuje adaptáciu detí na nové učebné prostredie a pomáha prekonávať počiatočné kultúrne a sociálne bariéry. 
Pomáha žiakom pri pochopení zadaných úloh a zároveň pôsobí na rozvíjanie sústredenosti žiakov. 
Asistent učiteľa má tiež za úlohu  upevňovanie disciplíny na hodinách a sleduje prípravu žiakov na vyučovanie. 
Sleduje tiež upravenosť a hygienu žiakov, nosenie si školských pomôcok. 
  
Práca s učiteľmi 
 
Na hodinách podporuje  učiteľov v ich výchovno - vzdelávacej činnosti.  
Pomáha prekonávať kultúrne a jazykové bariéry medzi učiteľom a žiakom. 
Spolupracuje pri riešení daných problémov priamo na hodinách a poskytuje konzultácie aj mimo vyučovacích hodín.