• Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto nám ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o vyjadrenie predbežného záujmu zákonného  zástupcu o túto formu testovania,   a to odkliknutím v Elektronickej žiackej knižke „Súhlasu dotknutej osoby“ a „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

      V prípade, že neviete odkliknúť tento dokument v elektronickej žiackej knižke, prosíme Vás, aby ste sa v priebehu pondelka (29.3. 2021) do 12. 00 hod. zastavili v škole pre papierovú formu tohto dokumentu.

      O dátume testovania žiakov 2.stupňa Vás budeme včas informovať.

       

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      V prípade, že nesúhlasíte s testovaním svojho dieťaťa, nemôže nastúpiť do školy.

      Ďakujeme.